Màster en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió

Normativa de la titulació

- Informació general

Les pràctiques acadèmiques externes curriculars en el Màster Universitari en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió neixen amb l'objectiu clar de formar professionals que adquireixin unes habilitats i destreses que els facin capaços de resoldre els problemes de gestió propis del seu àmbit competencial. L’estudiant tindrà l'oportunitat d'assolir una sèrie de competències transversals, tal com queden definides en el pla d'estudis, i al mateix temps haurà de ser capaç de desenvolupar una sèrie de competències més específiques relacionades amb les diferents àrees funcionals d'una empresa i institució, com ara: Elaborar, interpretar i auditar la informació economicofinancera de les empreses i particulars. Aplicar tècniques instrumentals en l'anàlisi i solució de problemes empresarials i en la presa de decisions. Identificar i interpretar els factors econòmics, ambientals, ètics, legals, polítics, sociològics i tecnològics a escala local, nacional i internacional i, la seua repercussió sobre les organitzacions.

Assignatures lligades a les pràctiques
Codi Assignatura Tipus Crèdits ECTS
14271 Pràctiques externes Obligatòria 6

 

Empreses col·laboradores

Argal Alimentación S.A.

Audiequip S.L.P.

Autodalser-Dalmau SL

Becton Dickinson SAU

Cloud Asesor SL

Corporació Alimentaria Guissona SA

Crowe Auditores España SLP

Evolya SL

Fruits de Ponent SCCL

Julio Vilagrasa y Asociados SL

Obiols Ysac SLU

OCPS Auditors i Consultors, SL

Pleta Auditores SLP

Pont Mestres y auditores asociados SA

Productos Gemi 1966 SL

Redis Gestió Assessors SLU

Servicios Microinformática SA

Supsa Supermercats Pujol SL

Vall Companys SA

 

 

Reconeixement de pràctiques externes   

Terminis

Memòria de pràctiques externes