Màster en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió

Fitxa de la titulació

Nom

Màster Universitari en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió

Crèdits ECTS

60 ECTS

Preu crèdit ECTS

27,67 € / crèdit

Any d'inici

2010/2011

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català/Castella (90%). Anglès (10%)

Places

20

Coordinació

Contacte
Contacte
Contacte
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i Suggeriments
Queixes i Suggeriments
Queixes i Suggeriments
Pla d'acció tutorial
Pla d'acció tutorial
Pla d'acció tutorial
Díptic del Màster
Díptic del Màster
Díptic del Màster
Preinscripció i Matrícula 2023/24
Preinscripció i Matrícula 2023/24
Preinscripció i Matrícula 2023/24
Manual del SGIQ del Centre
Manual del SGIQ del Centre
Manual del SGIQ del Centre
Sistema de garantia interna de qualitat
Sistema de garantia interna de qualitat
Sistema de garantia interna de qualitat

Información general 

El camp de la direcció comptable, auditoria i control de gestió ha experimentat en els darrers anys un creixement important, tant per la implantació a Europa de les Normes Internacionals de Comptabilitat com per la gran quantitat de canvis que es produeixen en el món empresarial. En aquest context, el paper de l'auditor i controller tindrà encara més rellevància i són de les professions més demandades pel mercat.

 Hi ha tres alternatives per cursar el màster:

  1. MODALITAT AUDITORÍA
    El Màster Universitari en Comptabilitat, Auditoría i Control de Gestió està dirigit a persones llicenciades i/o graduades que vulguin desenvolupar les seues competències i coneixements en comptabilitat, auditoria, i control de gestió com a elements fonamentals d’informació sobre empreses i entitats en general. En aquest mòdul es treballa la normativa i els mètodes de treball de l'auditoria dels comptes anuals, així com l'anàlisis de riscos, i el control intern de les empreses. El Màster està homologat per l’Instituto de Contabilidad Cuentas del Ministerio d’Economia y Hacienda (ICAC) i dispensa de la prova de capacitació teórica en el procés d'accés al Registre Oficial d'Auditors de Comptes (ROAC).
  2. MODALITAT CONTROLLER
    En aquest mòdul s'estudien els principals mètodes per elaborar indicadors rellevants per la direcció de l'empresa en el seu procés de presa de decisions.
  3. MODALITAT AUDITORIA I CONTROLLER
    En aquesta modalitat l'estudiant pot cursar les dos modalitats, Auditoria i Controlling. Aquesta modalitat es pot fer durant un o dos cursos acadèmics.

 

SORTIDES PROFESSIONALS

Els principals perfils professionals als quals s'adreça aquest Màster són: Auditoria de comptes. Comptabilitat. Gestoria.  Assessoria comptable, fiscal i financera. Direcció economico-financera d'empreses. Controllers.

 

Si vols conèixer més coses d'estudiar el Màster a la Universitat de LLeida, consulta: Per què estudiar a Lleida?